DOMOVSKÝ SERVIS

Domovský servis je konkrétní smluvní pobočka (dealerství) ŠKODA AUTO, na které bylo pojištění sjednáno, nebo pobočka jiného smluvního dealera sítě ŠKODA, která byla vybrána klientem při podpisu pojistné smlouvy.

Klient si při uzavření smlouvy zvolí Domovský servis, který mu vyhovuje, a ve kterém v případě nehody může čerpat řadu výhod:

SNÍŽENÁ SPOLUÚČAST Z HAVARIJNÍHO POJIŠTĚNÍ

Spoluúčast v Domovském servisu

1 %, min. 1 000 Kč
5 %, min. 5 000 Kč
10 %, min. 10 000 Kč

Spoluúčast mimo Domovský servis

5 %, min. 5 000 Kč
10 %, min. 10 000 Kč
15 %, min. 15 000 Kč

ZVÝŠENÝ NÁROK NA ÚHRADU NÁKLADŮ NÁHRADNÍHO VOZIDLA

*doba nepojízdnosti = doba od okamžiku pojistné události pojištěného vozidla do ukončení opravných prací na pojištěném vozidle

**doba opravy = oprava pojištěného vozidla musí trvat déle než 8 hodin, dříve nárok na náhradní vozidlo nevzniká

Opravy z havarijního pojištění hrazeny v cenách nových originálních dílů ŠKODA

ŠKODA Pojištění klientům garantuje úhradu pojistných událostí z havarijního pojištění v cenách nových originálních dílů ŠKODA. Majitelé vozidel pojištěných ŠKODA Pojištěním se tak nemusí bát amortizace (uplatnění srážky z pojistného plnění u starších vozidel), kterou v dnešní době stále některé pojišťovny uplatňují.